Největší test zemětřesení na světě – sedmipatrová budova v plném měřítku

Jak vysvětluje Townsend, při zemětřesení se země netlačí pouze z jedné strany, když se vlny pohybují směrem ven z epicentra zemětřesení: K posunu dochází ve všech třech směrech, takže seismografy zaznamenávají pohyb země podél os X, Y a Z.

3D síly znesnadňují předvídání a přípravu chování konstrukce. Jedinečnou vlastností E-Defense je, že dokáže věrně přehrát jakékoli zaznamenané zemětřesení ve všech třech vektorech.

Simpson Strong-Tie ve spolupráci s výzkumníky z Colorado State University provedl test s magnitudou 7,5 na sedmipatrové věži bytového domu s dřevěným rámem – největší seismický test všech dob.

Kamery zaznamenávají otřesy uvnitř i vně testované konstrukce a zachycují její schopnost houpat se a absorbovat velké otřesy. Některé experimenty jsou navrženy tak, aby identifikovaly slabá místa, která mohou vést ke zhroucení konstrukce. Další testy se zaměřují na dva domy vedle sebe, jeden dům beze změn a jeden, který byl dodatečně vybaven, aby se ověřila účinnost zemětřesného inženýrství.